Κατηγορία: Απλούστευση Διαδικασιών

Αναζήτηση Δικαιολογητικών

Ο κατάλογος με το σύνολο των δικαιολογητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα καθώς και κάθε είδους σχετική πληροφορία βρίσκεται στην ιστοσελίδα http://www.gspa.gr (Δημόσια Διοίκηση- Εκσυχρονισμός- Αυτεπάγγελτη Αναζήτηση Δι ...

Συμπληρωματική εγκύκλιος εφαρμογής του Δι@ύγεια

PDF | DOC | Συμπληρωματική εγκύκλιος για την εφαρμογή του προγράμματος Δι@ύγεια».

Το πρόγραμμα Δι@ύγεια λειτουργεί από την 1η Οκτωβρίου 2010. Έως σήμερα έχουν αναρτηθεί περίπου 2.400.000  αποφάσεις από 2.949 Φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Στατιστικά χρήσης είναι διαθέσιμα στο σύνδεσμο http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/stats.

Διαβάστε Περισσότερα

Close