Κατηγορία: Απλούστευση Διαδικασιών

Κατάργηση Αδειοδοτήσεων ΙΙ

PDF | DOC | Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας α) Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ Υγειονομικής Διάταξης) και β) Καταστήματος Παροχής Υπηρεσιών Υγειονομικού ενδιαφέροντος -Σύστημα Γνωστοποίησης
Διαβάστε Περισσότερα

Κατάργηση Αδειοδοτήσεων

PDF | DOC | Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων ή Ιδιωτικών Σχολών εκμάθησης αθλήματος-Σύστημα Γνωστοποίησης (ΑΔΑ: ΒΙΨΠΧ-45Φ, αριθμ. πρωτ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.2/802/13/1/2014)
Διαβάστε Περισσότερα

Close