Κατηγορία: Οργάνωση Δημοσίων Υπηρεσιών

Μείωση υπογραφών για διοικητικές πράξεις/έγγραφα

PDF | DOC | Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και στα διοικητικά έγγραφα

Α. Εισαγωγή
Στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας των διοικητικών υποθέσεων, την επιτάχυνση του διοικητικού έργου και τη μείωση του διοικητικού κόστους, μέσω δράσεων που στοχεύουν στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη βελτίωση του κανονιστικού περιβάλλοντος, θεωρούμε ως άμεσης προτεραιότητας ενέργεια τη μείωση των υπογραφών στις κανονιστικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα, ώστε να μην υπερβαίνουν τις τρεις.
Διαβάστε Περισσότερα

Close