Κατηγορία: Αποσπάσεις

Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA)

PDF | DOC | Προκήρυξη θέσεων εθνικών εμπειρογνωμόνων από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Έρευνας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (ERCEA) – Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων
Σχετ.: ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/504/17772/20-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΦ32465ΧΘΨ-ΟΩΗ)

Διαβάστε Περισσότερα

Close