Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών, Φαξ και Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών

PDF | DOC | Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών, Φαξ και Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε Περισσότερα

Διευκρινήσεις Αναθέτουσας Αρχής, στα από 21.2.2019 ερωτήματα  υποψηφίων οικονομικών φορέων, που αφορούν τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία». 

PDF | DOC | Διακήρυξη Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών συντήρησης για το σύστημα ΕΡΜΗΣ/ΚΕΠ/ΕΚΕ και αναβάθμιση της ΑΠΕΔ και παροχή της ως υπηρεσία».
Διαβάστε Περισσότερα

Close