Κατηγορία: Προμήθειες / Υπηρεσίες

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης των Εφαρμογών του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

PDF | DOC | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε Περισσότερα

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών, Φαξ και Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών

PDF | DOC | Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Μελανιών Εκτυπωτών, Φαξ και Πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε Περισσότερα

Close