Κατηγορία: Προκηρύξεις

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης και Υποστήριξης των Εφαρμογών του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

PDF | DOC | ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των εφαρμογών του Μητρώου Ανθρωπίνου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου

Διαβάστε Περισσότερα

Close