Κατηγορία: Συγχρηματοδοτούμενα Έργα

Ηλεκτρονική Εφαρμογή – Ηλεκτρονική Στοχοθεσία

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Ηλεκτρονική Εφαρμογή - Ηλεκτρονική Στοχοθεσία ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5000930 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 153.202,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ...

Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5008060 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ...

Close