Κατηγορία: Διευκολύνσεις Μητρότητας και Ανατροφής Τέκνου

Δυνατότητα διακοπής της άδειας ανατροφής για λήψη μακροχρόνιας αναρρωτικής και κανονικής άδειας κυοφορίας

PDF | DOC | Διακοπή άδειας ανατροφής τέκνου στην περίπτωση μακροχρόνιας αναρρωτικής άδειας ή επαπειλούμενης κύησης.
Σχετ. Άρθρα 52, 53, 55 και 56 του ν. 3528/2007 (Υπαλληλικός Κώδικας)

Διαβάστε Περισσότερα

Close