Κατηγορία: Ανακοινώσεις

Έγκριση πρόσληψης 18 Εισπρακτόρων Διοδίων στην ΤΕΟ ΑΕ

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών για πρόσληψη δέκα οκτώ (18) ατόμων, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας Εισπρακτόρων Διοδίων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών, στην Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης και Διαχείρισης Ελληνικών Αυτοκινητοδρόμων (ΤΕΟ Α.Ε.).
Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση πρόσληψης δύο ιατροδικαστών

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Νεκροτόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών για τη στελέχωση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λαμίας και Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θράκης.

Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση πρόσληψης Προϊσταμένου Αγωνιστικού Αθλητισμού

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης ενός (1) ειδικού επιστήμονα, απόφοιτου του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, ημεδαπού ή αντίστοιχου αλλοδαπού Πανεπιστημίου ή της Εθνικής Ακαδημίας Σωματικής Αγωγής, για την κάλυψη, με τριετή θητεία, της θέσης του Προϊσταμένου Διεύθυνσης Αγωνιστικού Αθλητισμού, Διαβάστε Περισσότερα

Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου στη Γ.Γ.Ε.Τ.

PDF | DOC | Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με δέκα (10) άτομα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, για την υλοποίηση έργων δικτύωσης ERANETs τα οποία αποτελούν καινοτομία του 6ου Προγράμματος Πλαισίου, ως ακολούθως:Διαβάστε Περισσότερα

Close